Gummaruskerk Wagenberg​​

PAROCHIE Wagenberg​​


OVER ONS   |   SponsoractiesSponsor

Kanjergevers en superdonateurs gezocht!!

Hoe werkt de sponsoractie?
Hieronder vindt u sponsorformulieren. Er is een formulier voor particulieren en één voor bedrijven en verenigingen. U kiest het formulier dat bij uw situatie past. In beide gevallen kunt u uw gift verbinden met een onderdeel van de binnenkant of de buitenkant van de kerk. U adopteert dus dat deel van onze kerk dat u het meest aanspreekt en verbindt uw naam daaraan. Anoniem schenken kan natuurlijk ook.

Zo wordt de Gummaruskerk, nu al voor iedereen, nog meer van iedereen.

Meer informatie
Misschien hebt u behoefte aan meer informatie voor u besluit tot een kanjergift of een superdonatie.
Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

•    U voert een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van donatie. Dit gesprek kan bij u thuis plaatsvinden of op het parochiekantoor. De afspraak wordt in overleg gemaakt.
•    U bezoekt een voorlichtingsavond over donatiemogelijkheden. Als u zich aanmeldt, ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor zo’n voorlichtingsavond.
Kruis de mogelijkheid van uw voorkeur aan op het deelnameformulier, u ontvangt zo spoedig mogelijk nader bericht.

Uw contactpersonen
• Penningmeester Stichting Behoud Gummaruskerk Wagenberg, de heer Ernest Boel, Dorpsstraat 61,
4845 CD Wagenberg, tel: 076-5932853
• Secretaris Stichting Behoud Gummaruskerk Wagenberg, de heer Addy Janssens, Brouwerijstraat 32,
4845 CP Wagenberg, tel: 076-5933964

Let op
Alle donaties worden gestort op het bankrekeningnummer 13.57.69.531 t.n.v. de stichting Behoud Gummarus­kerk Wagenberg en worden uitsluitend bedoeld voor de restauratie van onze kerk.


"GOOD EDUCATION"

"GOD'S PLAN FOR THE FAMILY"

"THE NEEDS OF THE CHURCH"

"WE ARE OF ONE BLOOD"

"THE LEADERSHIP SCHOOL"

"FROM THE LIFE OF CHRISTIANS"

"STEP TOWARDS FREEDOM"

"PEOPLE OF REBORN SPIRIT"

"THE GOSPEL IN OUR SOUL"